הדפס

בעלי תפקידים

 

שם  תפקיד  טלפון  נייד דוא"ל
חיים חמי מנכ"ל 04-9099811 052-3716507 [email protected]
נתיבה רייבי מנהלת כספים ומשאבי
אנוש.
ממונה על העמדת מידע
לרשות הציבור
04-9099810 052-5600146 [email protected]
אורי רגב מנהל אגף הנדסה ותכנון 04-9099818 050-3716500 [email protected]
רפאל בריח מהנדס 04-9099821 050-7194900 [email protected]
טל רטנר מנהלת יחידת סביבה,
חינוך וקהילה
04-9099816 054-6997790 [email protected]
מיכל שדה רכזת חינוך וקהילה 052-5678785 [email protected]
טלי משולם מנהלת משרד 04-9099819 054-4470400 [email protected]
אביחי פתיחי עוזר מנכ"ל 04-9099820 054-2498781 [email protected]
מועאד שלבי מפקח 04-9099822 050-7668081 [email protected]
אוזי ג'ואמיס מפקח נחל ציפורי 052-6091642 [email protected]
עמי כברי דובר 050-8648866 [email protected]

 

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.