הדפס
  • ראשי
  • חדשות
  • המחפרון הימי כבר מנקה את קרקעית הקישון במרחק של קילומטר אחד מן הים

המחפרון הימי כבר מנקה את קרקעית הקישון במרחק של קילומטר אחד מן הים

28 אוקטובר 2015

בפרויקט הלאומי לשיקום הקישון סיכמו את שנת תשע"ה עם הפנים קדימה לשנה הקרובה. במהלך סיור באתר העבודות לשיקום קרקעית הנחל, מסרו אנשי רשות ניקוז ונחלים קישון האחראית על ביצוע הפרויקט כי בימים אלה כבר מבצע המחפר הימי (הדרייג'ר) שאיבה מן הקרקעית במרחק של קילומטר אחד בלבד משפך הקישון אל הים התיכון.

 

על פי הנתונים שהוצגו, העבודה באתר העבודות מתבצעת בחודשים האחרונים במשמרות רצופות מסביב לשעון, הושלמה העבודה בשני שלישים מן הפרוייקט  ועל פי התחזיות הפרויקט כולו צפוי להגיע לסיומו במהלך שנת 2016. . במעבדות הפרויקט התבצע לכל אורך השנה דיגום קרקע על בסיס קבוע וכן התבצע ניטור רציף של אויר ומים.

אחד ההישגים הבולטים והחשובים שנרשמו בשנה שחלפה הוא סיום הטיפול בבריכות שבהן אוכסנה בוצה מזוהמת מלפני 20  שנה. אנשי הפרויקט פינו את הקרקע המזוהמת מן  הבריכות והעבירו אותה לטיפול ביולוגי באתר העבודות בקישון.

 

"נמשיך ונפעל למען כלל אזרחי ישראל גם בשנת תשע"ו", נמסר מטעם מנהלת הפרויקט שפרסמה במקביל סרטון שנה טובה בהשתתפות בעלי תפקידים שונים באתר העבודות, "אנו מברכים את תושבי אזור מפרץ חיפה ואת אזרחי מדינת ישראל בשנה טובה, צלולה ונקיה. מנהלת הפרויקט תמשיך גם בשנה הקרובה לבצע את המשימה שהוטלה עליה כדי להשיב את נחל הקישון לציבור כשהוא נקי ומטופח".  את הפרויקט הלאומי לשיקום נחל הקישון מוביל המשרד להגנת הסביבה ובראשו השר להגנת הסביבה אבי גבאי, רשות ניקוז ונחלים קישון ורשות נחל הקישון לצד גופים נוספים בתוכם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האנרגיה והמים, רשות המים הממשלתית, התאחדות התעשיינים, ארגון הגג 'חיים וסביבה' והרשויות המקומיות באזור החברות במנהלת משותפת לפרויקט.

 

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.