פארק באגם ברוך

תאור הפרוייקט 

image description

אגם כפר ברוך נחפר בשנת 1953 בלב עמק יזרעאל, על ערוץ הקישון  לצורך תפיסת מי שטפונות.
האגם ייצר במשך עשרות שנים עד לייבושו, נופי מים וצומח ייחודיים. בשולי האגם התפתחו בתי גידול לחים מגוונים ויחודיים, שהיוו תחליף לנוף הביצות שהשתרעו בעמק יזרעאל עד תחילת המאה ה 20 והפכו לשטחים חקלאיים עם ייבושן. בתי גידול אלה היוו מקומות מפלט ייחודיים, בהם התקיים עושר של צמחים ובעלי חיים, שריד לאוכלוסיות הצמחים ובעלי החיים שהתקיימו בעמק בעבר.
בשנות ה-90 האגם יובש, לאחר שנתגלתה השפעה שלילית על מפלס מי התהום והמלחת קרקעות חקלאיות.

כיום משמש המתקן לוויסות ולכידת שיטפונות. רוב שטח האגם יבש, ונמצא בשליטה של חורש אשלים שחדר לשטח.

עם הייבוש אבדו נופי מים ובתי גידול הייחודיים, אך נותרו בתי גידול חשובים בהם שטחי הצפה ביצתיים, משטחי אחו לח, אזורי קינון לעופות מים, וסבכי קנה ואשל.

רשות ניקוז ונחלים קישון, בשיתוף עם חברת מקורות, המועצה האזורית עמק יזרעאל ושותפים נוספים, מובילה תכנון לשיקום ופיתוח פארק אקולוגי  באגם ברוך. 

חזונה הכללי של התכנית הוא שיקום ושיחזור הנוף הביצתי הקדום של עמק יזרעאל, תוך שמירה ושיפור ותפקודו של האגם כמווסת זרימות שיטפונות במורד הקישון והנגשת השטח הייחודי לציבור הרחב.

בשטח גדול זה  (כ- 4500 דונם) נמצא כר נרחב לשילוב ייחודי בין השבת נכס אקולוגי וטבעי בעל חשיבות ארצית ובינלאומית, לבין פיתוח אינטנסיבי אשר יהווה מנוף צמיחה לאזור כולו.

 

התכנית לפיתוח פארק אקולוגי באגם ברוך, כוללת:

1. שיחזור נופי המים ובתי הגידול הלחים באזור אגם כפר ברוך, למטרת שימור והעשרת מגוון הצומח ובעלי החיים בעמק.

2. הקמת פארק תיירות אקולוגי וחינוכי נגיש לציבור, שיתרום למאמץ העולמי לשימור המגוון הביולוגי, תוך חלוקת המרחב לאזורי פעילות מחקרית, פעילות חינוכית, תיירות חקלאית, פעילות נופש אקטנסיבית (לדוגמה: צפייה בציפורים, הליכה, אופניים) ופעילות נופש אינטנסיבית (לדוגמה: אירועים ומופעים).

3. הקמת מרכז צפרות שיצטרף לרשת המרכזים הקיימים בלטרון, עמק החולה ואילת. המרכז יהווה מוקד לתיירות אקולוגית מעצם היות הנדידה אטרקציה תיירותית וחינוכית ברמה ארצית ובינלאומית.

4. שמירה ושיפור תפקודו ההנדסי של המתקן בתפיסת מי שיטפונות וויסות הזרימה השיטפונית במורד הקישון, לצורך הגנה על יישובים ופעילות אנושית במורד.

5. יצירת קשר וממשקים עם החקלאות באזור – שמירה על בסיס ניקוז קיים ואף העמקתו, למניעת המלחה ועודפי מים בקרקעות כבדות. עידוד מעבר לחקלאות אורגנית סביב האגם, ופיתוח תיירות חקלאית.

6. שבילי טיילות ושבילי אופניים בהם יוכלו לסייר מבקרים וללמוד על המערכת האקולוגית הייחודית המקומית הכוללת מגוון צמחים, יונקים ועופות.  השבילים באתר יחוברו  למערך שבילי האופניים בפרוזדור נחל הקישון ובעמק יזרעאל, 

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים. 

כללי

כותרת

עוד מידע
You need an account to do that Set up an account Never Mind

Please register for an account first. If you already have one, log in here.