הדפס

בעלי תפקידים

 

שם  תפקיד  טלפון  נייד דוא"ל
חיים חמי מנכ"ל 04-9099811 052-3716507 [email protected]
נתיבה רייבי מנהלת כספים ומשאבי
אנוש.
ממונה על העמדת מידע
לרשות הציבור
04-9099810 052-5600146 [email protected]
אורי רגב מנהל אגף הנדסה ותכנון 04-9099818 050-3716500 [email protected]
רפאל בריח מהנדס 04-9099821 050-7194900 [email protected]
טל רטנר מנהלת יחידת סביבה,
חינוך וקהילה
04-9099816 054-6997790 [email protected]
מיכל שדה רכזת חינוך וקהילה 052-5678785 [email protected]
טלי משולם מנהלת משרד 04-9099819 054-4470400 [email protected]
מועאד שלבי מפקח 04-9099822 050-7668081 [email protected]
אוזי ג'ואמיס מפקח נחל ציפורי 052-6091642 [email protected]
עמי כברי דובר 050-8648866 [email protected]

 

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

בעמק יזרעאל, אשר במרכזו זורם נחל הקישון, קיים מספר רב של תלים היסטוריים.

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.