הדפס

בעלי תפקידים

 

שם  תפקיד  טלפון  נייד דוא"ל
דב ישורון יו"ר 054-6833001 [email protected]
חיים חמי מנכ"ל 04-9099811 052-3716507 [email protected]
נתיבה רייבי מנהלת כספים
ומשאבי אנוש.
ממונה על העמדת מידע
לרשות הציבור
04-9099810 052-5600146 [email protected]
אורי רגב מנהל אגף הנדסה
ותכנון
04-9099818 050-3716500 [email protected]
רפאל בריח מהנדס 04-9099821 050-7194900 [email protected]
טל רטנר מנהלת אגף חינוך,
קהילה וסביבה
04-9099816 054-6997790 [email protected]
טלי משולם מנהלת משרד 04-9099819 054-4470400 [email protected]
ניר פפאי מנהל פרויקט
נחל ציפורי
052-3689658 [email protected]
מור טיסון עוזרת מנכ"ל 04-9099820 054-8168170 [email protected]
מיכאל ברויאר מנהל תחום
בדיקת תכניות
04-9099813 052-6588998 [email protected]
מילאד מטר חשב הרשות 052-2611706 [email protected]
מועאד שלבי מפקח הרשות 050-7668081 [email protected]
אוזי ג'ואמיס מפקח נחל ציפורי 052-6091642 [email protected]
מיקה גוירצמן רכזת קהילה 050-8858554 [email protected]
עדנן כבישי רכז חינוך 054-7890557 [email protected]

 

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

טחנת קמח היסטורית, תהפוך למרכז ההדרכה הראשון בארץ לשיקום נחלים

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.