הדפס
  • ראשי
  • הגשת תוכניות לאישור

הגשת תוכניות לאישור

שלום רב,

המערכת הממוחשבת ירדה לצורך שדרוג.
תוכניות/היתרים/אישורי חפירה,
יש להעביר למייל michael@rnkishon.co.il
בצרוף:
1. מכתב נלווה.
2. תוכניות בקבצי pdf, dwg ו shp
3. הפניה של ועדת התכנון
4. נספח ניקוז.

קבצים גדולים מ 10m נא להעביר בג'מבו מייל.

לפרטים נוספים אפשר לפנות לרשות הניקוז בטלפון 049099819
בברכה,
רפאל בריח
אורי רגב.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

nehol_nagar

מדוע אזור מפרץ חיפה רגיש לשיטפונות?

אגן ההיקוות של נחל קישון הוא גדול מאוד: 1100 קמ"ר וכל טיפת גשם שנופלת בו, מגיעה אל נחל הקישון, זו הסיבה שהנחל הוא שטפוני במורדו ובאירועי גשם חזקים, קיימת הסתברות גבוהה להצפות בקריית חרושת ובמפרץ חיפה.