הדפס

חינוך וקהילה

מים הינם המקור והבסיס לקיומם של חיים. משאב יקר ערך זה יוצר זרימה, מערכות חיים ונופים שאין להם תחליף.

רשות הניקוז והנחלים שמה לה ליעד לחזק את הקשר של קהילת הנחל: ילדים נוער ומבוגרים אל משאב יקר ערך זה באמצעות פעילות חינוכית וקהילתית.
פעילות זו, יוצרת מעורבות של קהילות הנחל, החיות סביבו ונהנות ממימיו ונופיו, בשיקום ופיתוח הנחל.

בתהליך הקהילתי והחינוכי מושם דגש על שמירה על המים ומערכות החיים בהם מחד ומענה על צורכי ורצונות התושבים מאידך.
האיזון בין צורכי שימור הטבע לצורכי פיתוח של האדם מהווה ציר מרכזי גם בפעילות החינוכית המתקיימת בבתי ספר. פעילות זו, בהדרכת מורי בתי הספר ומדריכים מטעם רשות הניקוז והנחלים מעודדת עשייה היוצרת מעורבות ואכפתיות של דור העתיד אשר בכוחם להוביל שינוי במעגל המשפחתי והיישובי ובהמשך במעגלים נוספים.

הפעילות החינוכית היא חוויתית ומפעילה תלמידים יהודים וערבים משכבות גיל שונות ומבתי ספר בכל רחבי אגן הקישון . התלמידים שותפים לעשייה סביבתית הכוללת: תכנון וביצוע שיקום נחלים ואתרים, הסברה ופרסום חשיבות השמירה על משאבי הטבע ותחזוקת אתרים.
במסגרת תהליך הלמידה והעשייה, פועלים התלמידים בשיתוף עם הוריהם, חברים בקהילה ובישוב ובעלי עניין שונים.

יעדים לחינוך סביבתי וקשרי קהילה

יעד על : בניית שותפות ואחריות סביבתית וקהילתית של כלל בעלי העניין באגן הנחל, כלפי הנחל ושיקומו.

  • יצירת קהילה בעלת הזדהות ומחויבות לשימור ופיתוח הנחל וערכי הטבע והמורשת בו.
  • הפיכת נחל הקישון ויובליו למוקד בילוי, תיירות וטיולים.
  • ניהול ידע מצטבר בתחום קהילה, סביבה וחינוך בסביבת הנחל והפצתו.

עקרונות עבודה

  • פרוייקטים קהילתיים- חינוכיים המקושרים לתהליכי פיתוח הנחל וסביבתו
  • ניהול שותפויות כבסיס להצלחה
  • תכנון וביצוע תהליכים ארוכי טווח
  • העצמת צוותי בתי הספר וזיהוי מובילי שינוי
  • יצירת מסורת של אירועים לקהילה אשר יגרמו להעלאת המודעות הסביבתית
  • ניצול מרבי של הידע והמהלכים הקיימים
  • איגום הידע הקיים והנוצר בתהליך, ניהולו והפצתו
בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.