הדפס

שקו"ף לסביבה

פרויקט "שקו"ף לסביבה" הינו פרוייקט מתמשך במסגרתו מאמצים בתי ספר באגן ההיקוות של הקישון, מקטעי נחל ומעיינות ומלווים את שיקומם לאורך זמן.

בתי הספר המשתתפים בפרויקט, נמצאים בקרבה אל נחל קישון ויובליו במקטעים פגועים בשל פעילות אנושית מחד ובעלי ערכי טבע מגוונים מאידך.  במסגרת הפרויקט, מאמץ כל בית ספר מקטע נחל  או מעיין ולוקח חלק בתכנון וביצוע שיקום ופיתוח האתר.

באמצעות חיבור לסביבה הקרובה, מאפשרת הפעילות יצירת זהות סביבתית, ואחריות על מה שהופך לחלק מהמרחב האישי, הקבוצתי והבית ספרי. הלמידה והפעילות במסגרת הפרויקט, מתקיימים בחלקם בנחל ובסביבתו ומכוונים להגדיל את תחושת השייכות של התלמידים למקום ואת גאוותם על שייכות זו.  הפעילות החינוכית בסביבה הקרובה אל בתי הספר והישובים, מכוונת ליצור חיבור של מעגלים נוספים באמצעות התלמיד (משפחה, חברי הישוב) אל סביבתם הקרובה.

את הפרוייקט מדריכים, מדריכי הבית של רשות ניקוז ונחלים קישון המתמחים בתכנים היחודיים של התכנית ובנושאים הקשורים לנחל וסביבתו.

ל"שקו"ף לסביבה" נבנתה תכנית הדרכה תלת שנתית יחודית המלווה בתכניה את מעשה השיקום ואת השינוי הסביבתי.

עקרונות עבודה

1. תכנית המלווה אימוץ אתר והיכרות עמוקה עם מאפייניו, מפגעים, פתרונות וכד'.

2. פרויקט קשר ארוך טווח– בנייה של תכנית ספיראלית תלת שנתית  המאפשרת למידה והיכרות של התלמידים עם האתר לאורך זמן ולקיחת חלק בתכנון וביצוע שיקום ופיתוח האתר.

3. למידה רב תחומית וחיבור לתכנית הלימודים הבית ספרית 
נחל קישון בעבר ובהווה,המים ובעלי החיים והצמחייה בסביבת הנחל מהווים ציר מרכזי בלמידה ובעשייה במגוון נושאים: מדעים, הבעה ושפה, חברה, תורה, מולדת וגיאוגרפיה ועוד.
בנוסף, עוסקת הלמידה בסוגיות של שמירת הטבע אל מול פיתוח וצורכי האדם.

4. למידה יישומית וחוויתית
תכנית ההדרכה משלבת בין מפגשים חוויתיים בשטח בית הספר לבין סיורים באתר הנבחר ואתרים נוספים באגן ההיקוות של הקישון.

5. שילוב עבודה חינוכית ועבודה מקצועית
את הפרויקטים בבתי הספר מלווים אנשי מקצוע בתחום שיקום ופיתוח נחלים בינהם: אקולוגית, מתכנן סביבתי, אדריכלי נוף ועוד.

6. שותפות ואחריות

גיבוש מטרות הפרויקט יחד עם צוות ביה"ס ויצירת תכנית לימוד מותאמת לצורכי ביה"ס.

מחויבות הצוות החינוכי לתהליך ולשעות (כולל מפגש הכנה ולמידה).

מטרות הפרויקט

1.חיזוק הקשר של תלמידים ותושבים אל הנחלים והסביבה

2.פיתוח שותפות ואחריות סביבתית באמצעות הובלה של שיקום ופיתוח נחל

3. שיקום ופיתוח נחל קישון ויובליו תוך שימור מגוון המינים, שיקום המערכת האקולוגית מחד ויצירת מקום למידה, בילוי והתרגעות עבור תלמידים, תושבי הישובים והמטיילים מאידך.

תכנית ההדרכה- שקו"ף לסביבה

תכנית ההדרכה המוצעת לבתי ספר, גובשה באופן ייחודי על מנת להתאים למאפיינים הספציפיים של נחל קישון ויובליו ולהפוך את הלמידה לאותנטית ועוסקת בסוגיות רלוונטיות.

התכנית שגובשה מהווה מתווה כללי המציע תכנים הרלוונטיים לכל קבוצת גיל ומגבש תהליך למידה ספיראלי בו יושם בכל שנה דגש על אספקט מסוים בנושא הרחב: נחל קישון וסביבתו.
כחלק מתהליך העבודה עם בתי הספר, נבנית לכל בית ספר תכנית יחודית הנשענת על תכני התכנית הכללית.
בתכנית הכללית, עוסקת השנה הראשונה בנחל קישון בעבר ובהווה. תוצר הלמידה מכוון להיות פיתוח הנחל בהיבט של חיבור הקהילה אל הנחל ושינוי התייחסותה אל משאב טבע זה.
בשנה השנייה, לומדים התלמידים על מקורות המים באגן ההיקוות של הקישון ועל שימושיהם לטבע ולאדם. תוצר הלמידה המוצע הוא הסברה ושינוי התייחסות גורמים שונים אל משאב המים.
השנה השלישית עוסקת במערכת האקולוגית, תפקידיה ובשיקומה. תוצר הלמידה יהיה שיקום הנחל.

בתכנית הכללית מספר מפגשים אשר נכללים בכל תכנית בית ספרית ובינהם: מפגש פתיחה והיכרות עם הפרויקט, סיור באגן ההיקוות של הקישון וסיור שיקום.
בנוסף, מוצעים תכנים ופעילויות בהיקף גדול ממסגרת הזמן לתכנית וכך מתאפשרת בחירה והתאמה תוך יצירת דיאלוג בין מדריכים וצוות בית הספר.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

ליד כל תל נמצא מעיין או נחל.

התיישבותיות לאורך ההיסטוריה נזקקו למים ולכן נבנו לצד מקורות מים: בדרך כלל מעיינות. בפעם הבאה שתראו תל, חפשו את המעיין שלצדו.