הדפס

מכרזים

תאריך אחרון להגשה: 07/09/2023

מכרז 02/23- פרויקטור לקידום שותפויות באגן נחל ציפורי

פרויקטור לקידום שותפויות באגן בפרויקט נחל ציפורי

עבור לכתבה המלאה
תאריך אחרון להגשה: 04/07/2023
תאריך אחרון להגשה: 08/09/2022

מכרז 02/2022 מנהל/ת שטח אגן נחל ציפורי

דרוש/ה אחראי להקמה ויישום של מערך לניהול ותאום התפעול, התחזוקה, הפקוח והאכיפה במרחב נחל ציפורי במטרה לשמור על ערכי הטבע בנחל , נקיונו, ובטיחות ורווחתם של המבקרים בנחל.

עבור לכתבה המלאה
תאריך אחרון להגשה: 01/07/2022

טפסים להיכללות במאגר המתכננים והיועצים 2022

עדכון מאגר מתכננים רשות ניקוז ונחלים קישון 2022 הזמנה להצעת מועמדות להיכלל / לעדכן הרשמה במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון ניהול פרויקטים ופיקוח לרשות ניקוז קישון

עבור לכתבה המלאה
תאריך אחרון להגשה: 01/12/2021

מכרז מס' 11/21 – לתפקידי רכז חינוך ורכז קהילות

דרוש/ה רכז/ת חינוך ברשות ניקוז ונחלים קישון ובפרויקט שיקום מרחב נחל ציפורי ורכז/ת קהילות ברשות ניקוז ונחלים קישון ובפרויקט שיקום מרחב נחל ציפורי

עבור לכתבה המלאה
תאריך אחרון להגשה: 10/02/2021

מכרז מס' 01/2021 מנהל/ת לפרויקט שיקום אגן נחל ציפורי פניה לקבלת הצעות

רשות ניקוז ונחלים קישון פונה בזאת לקבלת הצעות לאיתור ובחירת מנהל/ת לפרויקט שיקום אגן נחל ציפורי. את ההצעות יש להגיש בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההצעה המצ"ב לא .netiva@rnkishon.co.il למייל 14:00 בשעה 25/01/2021 מיום יאוחר קישור לחומרי ההגשה ליד הנדיב << מפגש מציעים שהתקיים בזום ב 2021/1/6 בשע ה 00:11  מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 10/2/21 […]

עבור לכתבה המלאה
תאריך אחרון להגשה: 24/03/2020

מכרז מס' 01/2020 – ביצוע עבודות כלי צמ"ה

רשות ניקוז ונחלים קישון פונה בזאת לקבלנים להגיש הצעה לביצוע עבודות כלי צמ"ה לאורך נחלים, תעלות ואתרים בשטח הרשות.

עבור לכתבה המלאה
תאריך אחרון להגשה: 24/03/2020

מכרז מס' 02/2020 – כיסוח צמחיה

רשות ניקוז ונחלים קישון פונה בזאת לקבלנים להגיש הצעה לביצוע עבודות כיסוח צמחיה לאורך נחלים, תעלות ואתרים שונים בשטח רשות הניקוז.

עבור לכתבה המלאה
תאריך אחרון להגשה: 16/07/2019

טפסים להיכללות במאגר המתכננים – רשות הקישון

רשות הקישון עובדת עם מאגר מתכננים קבוע.

 

ע"מ להיכלל במאגר זה, עליכם למלא הטפסים המצורפים, לסרוק ולשלוח אלינו בחזרה.

 

עבור לכתבה המלאה
תאריך אחרון להגשה: 15/10/2015

מכרז 09/2015 תכנון בקעת בית נטופה

רשות ניקוז ונחלים קישון  מזמינה בזאת הצעות לתכנון בקעת בית נטופה בהתאמה למדיניות התכנון הארצית והמחוזית,  לקידום התועלות הגלומות בבקעה. כל זאת תוך שיתוף הציבור בתכנון מתחילתו.

 

 

עבור לכתבה המלאה
בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

טחנת קמח היסטורית, תהפוך למרכז ההדרכה הראשון בארץ לשיקום נחלים

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.