הדפס
  • ראשי
  • מכרזים
  • טפסים להיכללות במאגר המתכננים והיועצים 2022

טפסים להיכללות במאגר המתכננים והיועצים 2022

תאריך אחרון להגשה: 01/07/2022

עדכון מאגר מתכננים רשות ניקוז ונחלים קישון 2022
הזמנה להצעת מועמדות להיכלל / לעדכן הרשמה במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון ניהול פרויקטים ופיקוח לרשות ניקוז קישון

עלות הגשת הצעה למכרז

ללא

תאריך הגשת הצעה למכרז

01/07/2022 שעה:

מקום הגשת הבקשה

משרדי החברה

קבצים להורדה

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

אגן ההיקוות של הקישון עשיר בכ-150 מעיינות.

רוב מעיינות הקישון תפוסים ונשאבים לצורכי שימוש ביתי וחקלאות. במסגרת פעילותה, עוסקת רשות ניקוז ונחלים קישון בשיקום מעיינות והשבת מימיהם לנחלים.