הדפס
  • ראשי
  • מכרזים
  • טפסים להיכללות במאגר המתכננים והיועצים 2022

טפסים להיכללות במאגר המתכננים והיועצים 2022

תאריך אחרון להגשה: 01/07/2022

עדכון מאגר מתכננים רשות ניקוז ונחלים קישון 2022
הזמנה להצעת מועמדות להיכלל / לעדכן הרשמה במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון ניהול פרויקטים ופיקוח לרשות ניקוז קישון

עלות הגשת הצעה למכרז

ללא

תאריך הגשת הצעה למכרז

01/07/2022 שעה:

מקום הגשת הבקשה

משרדי החברה

קבצים להורדה

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

טחנת קמח היסטורית, תהפוך למרכז ההדרכה הראשון בארץ לשיקום נחלים

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.