הדפס
  • ראשי
  • מכרזים
  • מכרז מס' 01/2021 מנהל/ת לפרויקט שיקום אגן נחל ציפורי פניה לקבלת הצעות

מכרז מס' 01/2021 מנהל/ת לפרויקט שיקום אגן נחל ציפורי פניה לקבלת הצעות

תאריך אחרון להגשה: 10/02/2021

רשות ניקוז ונחלים קישון פונה בזאת לקבלת הצעות לאיתור ובחירת מנהל/ת לפרויקט שיקום
אגן נחל ציפורי. את ההצעות יש להגיש בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההצעה המצ"ב לא
.[email protected] למייל 14:00 בשעה 25/01/2021 מיום יאוחר

קישור לחומרי ההגשה ליד הנדיב <<

מפגש מציעים שהתקיים בזום ב 2021/1/6 בשע ה 00:11

 מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 10/2/21 בשעה 14:00

לתשומת לבכם, כמפורט בסיכום מפגש המציעים, אין להגיש את טופס ב'1 (הצעת המחיר) בשלב הגשת המכרז.

הקלטת מפגש מציעים בזום >>

מסמכי המכרז מצורפים מטה.

עלות הגשת הצעה למכרז

0

תאריך הגשת הצעה למכרז

10/02/2021 שעה: 14:00:00

מקום הגשת הבקשה

[email protected]

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

parks

פארק אקולוגי על שטח של אלפי דונמים מתוכנן בלב עמק יזרעאל

אגם ברוך, נחפר בשנות החמישים על ערוץ הקישון, לצורך תפיסת מי שיטפונות להשקיה חקלאית. באגם ברוך השתמרו מיני צומח רבים שאפיינו את נוף הביצות של עמק יזרעאל  וקיימים בו שפע של מיני ציפורים, ביניהן מינים נדירים בסכנת הכחדה עולמית. באתר תוכלו לפגוש פלמינגו, עיט שמש (דורס בסכנת הכחדה חמורה עם מוטת כנפיים באורך 2.2 מטרים) ו-30 % מהאוכלוסייה העולמית של המין הנדיר ברווז משוייש. כיום משמש האתר לויסות מי שטפונות ותפיסת מים לצורכי השקיה. רשות ניקוז ונחלים קישון מקדמת הקמה של פארק אקולוגי שיכלול שיקום בתי גידול לחים, שבילי הליכה ורכיבה, נקודות תצפית, בריכות קבועות ומרכז מבקרים. כל זאת במרחק הליכה מתחנת כפר ברוך העתידית של רכבת העמק.