הדפס

מכרז מס' 02/2020 – כיסוח צמחיה

תאריך אחרון להגשה: 24/03/2020

רשות ניקוז ונחלים קישון פונה בזאת לקבלנים להגיש הצעה לביצוע עבודות כיסוח צמחיה לאורך נחלים, תעלות ואתרים שונים בשטח רשות הניקוז.

  • מפגש קבלנים יתקיים ביום 15.03.2020 בשעה 15:00 במשרדי הרשות.
  • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי רשות הניקוז החל מתאריך 01.03.2020 בתמורה ל 500 ₪ שלא יוחזרו.
  • להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על סך 15,000 ₪.
  • את ההצעה יש להביא אישית למשרדי הרשות ולשלשל את המעטפה לתוך תיבת המכרזים בין השעות 08:00 – 15:00 (בתאום טלפוני מראש) לא יאוחר מיום 24.03.2020 בשעה 09:45.
  • ההצעות תיפתחנה במשרדי הרשות בשעה 10:00 המציעים מוזמנים.
  • את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בהם עלול לגרום לפסילתה.
  • הרשות רשאית לחלק את העבודה בין מספר קבלנים ואין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
    הרשות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים.

בכבוד רב,
חיים חמי, מנכ"ל
רשות ניקוז ונחלים קישון

עלות הגשת הצעה למכרז

500 ש"ח

תאריך הגשת הצעה למכרז

24/03/2020 שעה: 09:45:00

מקום הגשת הבקשה

משרדי החברה

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

parks

פארק אקולוגי על שטח של אלפי דונמים מתוכנן בלב עמק יזרעאל

אגם ברוך, נחפר בשנות החמישים על ערוץ הקישון, לצורך תפיסת מי שיטפונות להשקיה חקלאית. באגם ברוך השתמרו מיני צומח רבים שאפיינו את נוף הביצות של עמק יזרעאל  וקיימים בו שפע של מיני ציפורים, ביניהן מינים נדירים בסכנת הכחדה עולמית. באתר תוכלו לפגוש פלמינגו, עיט שמש (דורס בסכנת הכחדה חמורה עם מוטת כנפיים באורך 2.2 מטרים) ו-30 % מהאוכלוסייה העולמית של המין הנדיר ברווז משוייש. כיום משמש האתר לויסות מי שטפונות ותפיסת מים לצורכי השקיה. רשות ניקוז ונחלים קישון מקדמת הקמה של פארק אקולוגי שיכלול שיקום בתי גידול לחים, שבילי הליכה ורכיבה, נקודות תצפית, בריכות קבועות ומרכז מבקרים. כל זאת במרחק הליכה מתחנת כפר ברוך העתידית של רכבת העמק.