הדפס

מכרז 01/23 – גינון

תאריך אחרון להגשה: 04/07/2023

עלות הגשת הצעה למכרז

10,000 ש"ח

תאריך הגשת הצעה למכרז

04/07/2023 שעה: 12:00:00

מקום הגשת הבקשה

משרדי הרשות

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

אגן ההיקוות של הקישון עשיר בכ-150 מעיינות.

רוב מעיינות הקישון תפוסים ונשאבים לצורכי שימוש ביתי וחקלאות. במסגרת פעילותה, עוסקת רשות ניקוז ונחלים קישון בשיקום מעיינות והשבת מימיהם לנחלים.