הדפס

מפת פרויקטים

שקו"ף לסביבה- יסודי חג'ג'רה

שימור קרקע- יפעת

שימור קרקע בתעלות גניגר

ויסות במעלה-גלעם

נחל השופט- קיבוץ הזורע

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

ליד כל תל נמצא מעיין או נחל.

התיישבותיות לאורך ההיסטוריה נזקקו למים ולכן נבנו לצד מקורות מים: בדרך כלל מעיינות. בפעם הבאה שתראו תל, חפשו את המעיין שלצדו.