הדפס

מפת פרויקטים

שקו"ף לסביבה- יסודי חג'ג'רה

שימור קרקע- יפעת

שימור קרקע בתעלות גניגר

ויסות במעלה-גלעם

נחל השופט- קיבוץ הזורע

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

אגן ההיקוות של הקישון עשיר בכ-150 מעיינות.

רוב מעיינות הקישון תפוסים ונשאבים לצורכי שימוש ביתי וחקלאות. במסגרת פעילותה, עוסקת רשות ניקוז ונחלים קישון בשיקום מעיינות והשבת מימיהם לנחלים.