הדפס

מפת פרויקטים

שקו"ף לסביבה- יסודי חג'ג'רה

שימור קרקע- יפעת

שימור קרקע בתעלות גניגר

ויסות במעלה-גלעם

נחל השופט- קיבוץ הזורע

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

nehol_nagar

מדוע אזור מפרץ חיפה רגיש לשיטפונות?

אגן ההיקוות של נחל קישון הוא גדול מאוד: 1100 קמ"ר וכל טיפת גשם שנופלת בו, מגיעה אל נחל הקישון, זו הסיבה שהנחל הוא שטפוני במורדו ובאירועי גשם חזקים, קיימת הסתברות גבוהה להצפות בקריית חרושת ובמפרץ חיפה.