הדפס

ויסות במעלה-גלעם

סטטוס: מתוכנן

נחל שפרעם מתנקז לאזור הרגיש ביותר להצפות באגן הקישון-  הקריות ומפרץ חיפה. כחלק מישום תוכנית האב לניקוז מפרץ חיפה והקריות, הוחלט על ביצוע איגום במעלה כביש 79 לריסון ספיקות השיא בנחל שפרעם.

האיגום מתוכנן לביצוע כחלק מפרויקט להרחבת כביש 79 בקטע גלעם – אפק.
מתוכנן סגר נשלט, בדומה לסגר שכבר נבנה והוסקןן במחלף סומך על נחל סומך.
סגרים אלו וסגרים נוספים, מאפשרים לרשות ניקוז ונחלים קישון לנהל באופן דינאמי ותוך שליטה מרחוק את אגן ההיקוות באירועי גשם קיצוניים, בהתאם לתחזיות ולספיקות בנחלים השונים.

יתרונות ויסות במעלה:

1. מניעת הצפות– הקמת המתקן מאפשרת ריסון דינאמי ומשמעותי של ספיקות שיא באירועי גשם קיצוניים ומניעת נזקי הצפות במורד.

2 חיסכון במשאבים– עלותו של הריסון הדינאמי נמוכה יחסית והוא מחליף פתרונות ניקוז אשר עלותם השוטפת היא גבוהה. בכך מצטמצת עלות תחזוקה שוטפת והסדרת נחלים במורד נחל סומך ותעלת ההגנה.

3. שימור שטחים פתוחים- באמצעות הגדרת פשט הצפה, נשמרים שטחים לצורכי חקלאות אשר מיועדים באירועים קיצוניים לשמש כשטח איגום.

4. יתרונות סביבתיים– צמצום תחזוקת נחלים במורד, משמרת בתי גידול טבעיים לאורך הנחל. שימור שטחים כפשט הצפה, מגדיל את המגוון הביולוגי ואת התנהלות הנחל במופע ובתפקוד הטבעיים שלו.

5. שימור קרקע– הקטנת ספיקות במורד, מסייעת לשימור קרקע במיוחד בשטחים חקלאיים הגובלים בנחל ומושפעים מהצפות וספיקות שיא.

7. הגנה על כביש 79– שיפור בטיחות ותפקוד סוללת הכביש באירועים קיצוניים.

יתרונות מתקן ויסות בעל סגר הנשלט

  • מאפשר גמישות בתפעול מידת הריסון של ספיקות השיא , תוך התאמת גודל הפתח לקבלת ריסון הספיקות היעיל ביותר בזמן אמת .
  • הסגר הנשלט מאפשר שחרור מהיר ויעיל של הזרימות כאשר אין סכנת הצפה במורד  על מנת לאפשר קיבול פינוי גדול ככל הניתן בשטח האיגום לקראת גל הגאות הבא .
  • הסגר ממוקם במעלה מעביר המים, כך תתאפשר גלישת מים מעל סף הגלישה המתוכנן
  • קיימת אפשרות לתפעול ידני של הסגר בחרום.
בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

בעמק יזרעאל, אשר במרכזו זורם נחל הקישון, קיים מספר רב של תלים היסטוריים.

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.