הדפס

ויסות במעלה- נחל סומך

סטטוס: הסתיים

רשות ניקוז ונחלים קישון, מיישמת תפיסה חדשנית לניהול נגר ומניעת שיטפונות- ויסות במעלה.
במסגרת יישום התפיסה,  הוקם בשיתוף עם מע"צ, מתקן ויסות במחלף סומך.

מתקן הויסות הוקם על מעביר המים מתחת כביש 70 באפיק נחל סומך.

במתקן הוצב סגר נשלט המופעל באמצעות מנוע ולוח בקרה שיאפשר הפעלה מרחוק.
בהתאם למודלים הידרולוגיים, יופעל הסגר באירועי גשם קיצוניים. מי השיטפונות יאוגמו בשטחים חקלאיים אשר במעלה הסגר וישוחררו בצורה מבוקרת בהתאם להשתנות המשקעים והספיקות.   נפח האיגום האפשרי-  360,000 מ"ק.

יתרונות ויסות במעלה כפי שבאים לכדי ביטוי במחלף סומך:

1. מניעת הצפות– הקמת המתקן מאפשרת ריסון דינאמי ומשמעותי של ספיקות שיא באירועי גשם קיצוניים ומניעת נזקי הצפות במורד נחל סומך ובקריית אתא.

2 חיסכון במשאבים– עלותו של הריסון הדינאמי נמוכה יחסית והוא מחליף פתרונות ניקוז אשר עלותם השוטפת היא גבוהה. בכך מצטמצת עלות תחזוקה שוטפת והסדרת נחלים במורד נחל סומך ותעלת ההגנה.

3. איגום משאבים- המתקן הוקם כחלק מפיתוח מחלף סומך ובמימון של מע"צ- החברה הלאומית לדרכים. התכנית התחברה לתכנית קיימת של מע"צ ושכללה אותה.

4. שימור שטחים פתוחים- באמצעות הגדרת פשט הצפה, נשמרים שטחים לצורכי חקלאות אשר מיועדים באירועים קיצוניים לשמש כשטח איגום.

5. יתרונות סביבתיים– צמצום תחזוקת נחלים במורד, משמרת בתי גידול טבעיים לאורך הנחל. שימור שטחים כפשט הצפה, מגדיל את המגוון הביולוגי ואת התנהלות הנחל במופע ובתפקוד הטבעיים שלו.

6. שימור קרקע– הקטנת ספיקות במורד, מסייעת לשימור קרקע במיוחד בשטחים חקלאיים הגובלים בנחל ומושפעים מהצפות וספיקות שיא.

7. הגנה על כביש 70– שיפור בטיחות ותפקוד סוללת הכביש באירועים קיצוניים.

יתרונות מתקן ויסות בעל סגר הנשלט

  • מאפשר גמישות בתפעול מידת הריסון של ספיקות השיא , תוך התאמת גודל הפתח לקבלת ריסון הספיקות היעיל ביותר בזמן אמת .
  • הסגר הנשלט מאפשר שחרור מהיר ויעיל של הזרימות כאשר אין סכנת הצפה במורד  על מנת לאפשר קיבול פינוי גדול ככל הניתן בשטח האיגום לקראת גל הגאות הבא .
  • הסגר ממוקם במעלה מעביר המים, כך תתאפשר גלישת מים מעל סף הגלישה המתוכנן
  • קיימת אפשרות לתפעול ידני של הסגר בחרום.

קבצים להורדה

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

בעמק יזרעאל, אשר במרכזו זורם נחל הקישון, קיים מספר רב של תלים היסטוריים.

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.