הדפס

נחל גדורה

סטטוס: בביצוע

 

נחל גדורה, הידוע בשמו הערבי הפוארה, הוא נחל המנקז את אזור קרית ביאליק וקרית חיפה וזורם מדרום לקריות עד מפגשו עם נחל קישון.

תכנית האב לניקוז ומניעת הצפות במפרץ חיפה והקריות שאת ישומה מובילה רשות ניקוז ונחלים קישון, מתייחסת לנחל הגדורה כחלק מפיתרון כולל למניעת הצפות באזור רגיש ביותר מבחינה שטפונית.

המלצות תכנית האב כוללות:

1.מנהרה לביטול מדרגה והפרדה דינמית בין נחל קישון לנחל גדורה

2. חיבור אגן שפרעם צפוני אל תעלת גדורה (בין ק. ביאליק לק. אתא)

2.  בניית תעלת גדורה- עוקף קריות (תוואי כביש עוקף קריות)

3. שיקום והסדרת נחל גדורה למראה נופי במקום תעלה מלבנית.

 

פרוייקטים שקודמו ומקודמים בנחל הגדורה מתייחסים לבעיות וערכיות הקיימים בנחל גדורה במקטעיו השונים:

1. קטע הריש- חיבור מובל עוקף קריות לגדורה (הסתיים)

במסגרת סלילת כביש עוקף קריות, רשות הניקוז תכננה וביצעה חיבור של מובל הניקוז שהוקם לאורך כביש עוקף קריות ומנקז את נחל שפרעם (תעלה 15), לנחל גדורה.
קטע החיבור בצורת ריש נמצא מחוץ לתחום ה"קו הכחול" של הכביש ורשות הניקוז התבקשה להיכנס לתמונה ע"י מע"צ. פרויקט זה הינו משמעותי ביותר בחיבור הידראולי תקין בין מערכת נחלי שפרעם והסביבה אל מערכת הקישון דרך הגדורה.

הגדורה הציפה בעבר את הקריות והסדרה תיקנית של מקטע זה הכרחית למניעת נזקי שיטפונות בקריות. 

2. הסדרת הגדורה  בקטע בז"ן – בין גשר הפטרוכימים עד "מנהרת ההסתדרות"

מקטע זה  באורך כ – 650 מטר מהווה את אחד החסמים המרכזיים של נחל הגדורה, מקטע זה שמושפע מהקישון צובר סחף ובוצה מזוהמת, נסתם וחוסם את המוצא התקין של הנחל אל הקישון. הסדרתו תהווה מנוף חשוב לתחזוקה תקינה של הנחל ולהתאמתו לצרכים המשתנים של הבינוי והתשתיות באזור הקריות.

בעבר התרחשו הצפות באזור זה מספר פעמים. קיים סיכון חמור להצפות ולנזקי הצפה ברכוש ובנפש. הפרויקט נועד למנוע סכנה חמורה להצפת שדרות ההסתדרות (כביש 4), סכנה להצפות במפעלי תשתית רגישים ביותר: בז"ן, חוות הגז, המפעלים הפטרוכימיים.  והפרעה חמורה לתנועה וסיכון חמור לחיי אדם בשל הצפה של שדרות ההסתדרות.

העבודה כוללת עבודות עפר להסדרת מבנה מתאים לאפיק ועבודות בטון לקיבוע המצב ברצועה הקיימת.

3. גדורה- חיבור תעלות ראשיות למובל עוקף קריות

במסגרת תכנית האב למפרץ חיפה ולאחר שמע"צ השלימה הקמת מובל הניקוז לאורך כביש עוקף קריות, נדרש לבצע מתקני כניסה של תעלות ראשיות:  ז'1 צפונית ו- ז'2 למובל עוקף קריות.
מתקני הכניסה כוללים מתקני אל חזור שיבטיחו כי בעת זרימות שיא במובל עוקף קריות, לא יחזרו מים לאחור בתעלות ויגרמו נזקי הצפה חמורים בקרית אתא, במפעלים הפטרוכימיים ובשטחים חקלאיים.
הפרוייקט חשוב במיוחד לאור הסכנה במקרה של הצפות במפעלים הפטרוכימיים וחוסר יכולת לטפל בתקלות שעלולות להתרחש בעקבות הצפה. הפרוייקט גם יגן מפני הצפות בקרית אתא בשטחים מבונים וחקלאיים. 

4. גדורה פיתולים (בביצוע)

מקטע זה  באורך כ – 1600 מטר הינו קטע בעל איכויות אקולוגיות והשריד האחרון לפיתולים שאפיינו את הנחלים הראשיים באזור המפרץ.

בנוסף, מהווה מקטע זה חסם מרכזי נוסף של נחל הגדורה, מקטע זה שמושפע אף הוא מהקישון עלול לגרום להצפות בקריות ובחיפה. במקטע זה בוצעו מחלפים של כביש עוקף קריות והרחבות משמעותיות של תשתיות לאומיות.

תכנית להסדרת ושיקום נחל הגדורה במקטע הפיתולים, מתייחסת לאיכויות האקולוגיות של הנחל ולצורכי מניעת הצפות ויוצרת פתרון רחב לטובת האדם והסביבה.

 

 

 

 

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.