הדפס

נחל עדשים

סטטוס: בביצוע

ראשיתו של נחל עדשים בישוב אחוזת ברק והוא ממשיך בתוואי ליד הישוב תל עדשים עד חיבורו לנחל טבת צפונית לבלפוריה.

שלב א' של הפרוייקט הוא תוצר של תהליך קהילתי בישוב תל עדשים בהובלת מזכירות הישוב ובליווי ועדת היגוי מקרב תושבי הישוב.

במסגרת התהליך הקהילתי, היו שותפים תושבי הישוב בתכנון וביצוע שיקום ופיתוח הנחל והשתתפו בימי שיא לכל התושבים.

 שיקום הנחל כלל יצירת מורכבות מבנית ופיתולו, והשבה של מינים לנחל וסביבתו, בין השאר המין האדום והנדיר "בקיית יזרעאל".

בנוסף, פותחו פינת ישיבה לאורך הנחל, שביל נחל ובוצעו נטיעות לאורכו.

שלב ב' בפרוייקט יכלול פיתוח ושיקום של מעלה נחל עדשים בשיתוף תושבי הישובים דברת ואחוזת ברק ובהובלת בית הספר- "מרומי שדה" באחוזת ברק.

שביל הנחל יתחבר לשביל נחל טבת ולמערך השבילים לאורך הקישון.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

אגן ההיקוות של הקישון עשיר בכ-150 מעיינות.

רוב מעיינות הקישון תפוסים ונשאבים לצורכי שימוש ביתי וחקלאות. במסגרת פעילותה, עוסקת רשות ניקוז ונחלים קישון בשיקום מעיינות והשבת מימיהם לנחלים.