הדפס

נחל צבי מעלה

סטטוס: הסתיים

בעקבות פיתוח עירוני מואץ במגדל העמק, אירועי זרימה משמעותיים בנחל צבי גרמו לחתירות גדולות בתחתית הנחל ובגדותיו. בקטע הנחל הצמוד לבית העלמין הייתה סכנה להצפה ולסחיפת קברים, 

רשות הניקוז יזמה וביצעה הסדרה של הנחל בקטע בית העלמין, כולל הקמת מעביר מים שיאפשר גישה לבית העלמין האזרחי שהוקם לאחרונה ע"י עיריית מגדל העמק בסמוך לבית העלמין הקיים.

הסדרת הנחל נעשתה בראיה סביבתית תוך שימוש בחומרים טבעיים והתייחסות נופית לנחל.

נחל צבי במורדו, עבר תהליך רחב של שיקום ופיתוח אשר יהפוך אותו למסדרון אקולוגי וציר מעבר טיילות ממגדל העמק לנחל הקישון.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

אגן ההיקוות של הקישון עשיר בכ-150 מעיינות.

רוב מעיינות הקישון תפוסים ונשאבים לצורכי שימוש ביתי וחקלאות. במסגרת פעילותה, עוסקת רשות ניקוז ונחלים קישון בשיקום מעיינות והשבת מימיהם לנחלים.