הדפס

נחל צבי מעלה

סטטוס: הסתיים

בעקבות פיתוח עירוני מואץ במגדל העמק, אירועי זרימה משמעותיים בנחל צבי גרמו לחתירות גדולות בתחתית הנחל ובגדותיו. בקטע הנחל הצמוד לבית העלמין הייתה סכנה להצפה ולסחיפת קברים, 

רשות הניקוז יזמה וביצעה הסדרה של הנחל בקטע בית העלמין, כולל הקמת מעביר מים שיאפשר גישה לבית העלמין האזרחי שהוקם לאחרונה ע"י עיריית מגדל העמק בסמוך לבית העלמין הקיים.

הסדרת הנחל נעשתה בראיה סביבתית תוך שימוש בחומרים טבעיים והתייחסות נופית לנחל.

נחל צבי במורדו, עבר תהליך רחב של שיקום ופיתוח אשר יהפוך אותו למסדרון אקולוגי וציר מעבר טיילות ממגדל העמק לנחל הקישון.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

nehol_nagar

מדוע אזור מפרץ חיפה רגיש לשיטפונות?

אגן ההיקוות של נחל קישון הוא גדול מאוד: 1100 קמ"ר וכל טיפת גשם שנופלת בו, מגיעה אל נחל הקישון, זו הסיבה שהנחל הוא שטפוני במורדו ובאירועי גשם חזקים, קיימת הסתברות גבוהה להצפות בקריית חרושת ובמפרץ חיפה.