הדפס

נחל ציפורי- בין שתי הטחנות

סטטוס: מתוכנן

המקטע בין טחנות הקמח הוא חלק מהקטע הערכי ביותר של נחל ציפורי, מבחינה אקולוגית, נופית ותרבותית.הוא מחבר בין טחנת הקמח "טחנת הנזירים" בה מקודמת ע"י רשות ניקוז ונחלים קישון תכנית למרכז הדרכה לשיקום נחלים לבין טחנת הקמח עליל. המקטע כולל נפתול יחודי וכמעט מושלם סביב הגבעה עליה ממוקם הישוב ראס עלי.

לצד הערכיות הגבוהה, קיימים בנחל וסביבתו במקטע זה מפגעים רבים:

המערכת האקולוגית של הנחל נפגעת מפעילות עניפה של רכבים ורכבי שטח המגיעים עד לגדות הנחל וחלקם אף הופכים את הנחל עצמו למגרש משחקי בוץ ומים. רכבי מטיילים אשר חונים לאורכו של הנחל, משאירים אחריהם כמות גדולה של פסולת. הנחל סובל גם מהשפעות חקלאות המגיעה עד לגדות ומרעיית יתר המותירה את הגדות בחלק מהמקטע כמעט חשופות לחלוטין. התכנית תכלול יצירת הגנה על הנחל באמצעות אבנים גדולות ובחלק מהמקומות ע"י גדרות.

התכנית המוצעת תתן מענה ופתרונות למגוון המפגעים ותשמר את המגוון האקולוגי הייחודי של הנחל.

התכנית כוללת:

1. יצירת הגנה על הנחל באמצעות אבנים גדולות ובחלק מהמקומות ע"י גדרות.
2. שיקום אקולוגי ופיזי של רצועת הנחל, הרחבת המסדרון האקולוגי שיוצר הנחל, הגדרה פיזית של רצועת מגן לנחל וסביבתו,

3. טיפול במפגעי הפסולת הרבים.

4. פיתוח נקודות לקליטת קהל, יצירת שביל נחל, שילוט וחיבור למערך טיילות גדול המאפשר שהיית מטיילים באזור לאורך זמן.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

בעמק יזרעאל, אשר במרכזו זורם נחל הקישון, קיים מספר רב של תלים היסטוריים.

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.