הדפס

נחל ציפורי בריינה

סטטוס: מתוכנן

ראשיתו של נחל ציפורי בכפר ריינה המשיק לנצרת. ריינה הינו ישוב בהתפתחות אינטנסיבית וצפופה ללא ריאות ירוקות לרווחת התושבים. 
אפיק הנחל  באזור זה כמעט כולו בנוי או מבוטן במובל תת קרקעי שאינו נראה לעין עד לפאתי הישוב. בתחום הישוב שני מעיינות אשר מימהם זורמים לנחל.

מקטע זה נמצא בשוליו של גן לאומי ציפורי המהווה עוגן חשוב באזור. בנוסף, עובר בחלק זה של הנחל מערך הובלת המים לציפורי העתיקה מכיוון נצרת וריינה.

בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמועצה המקומית בריינה, מובילה רשות ניקוז ונחלים קישון, תכנית לשיקום ופיתוח נחל ציפורי בתחומי הישוב ריינה.
מטרת התכנית, היא יצירת ריאה ירוקה לפנאי ונופש וטיפול ארוך טווח במפגעים שבנחל המשפיעים על חיי התושבים ועל מורד הנחל.

התכנית כוללת פיתוח ושיקום במקטעים בהתאם לאופי הנחל והסביבה.
מקטעי נחל בתכנית: פארק שלום בראשיתו של הנחל, טיילת באזור העירוני, שיקום נחל ושיריון רצועת נחל רחבה באזור בו מתוכננת לקום שכונה חדשה, ושיקום נחל ופיתוח שביל באזור החקלאי בו זורם הנחל בתחום השיפוט של ריינה.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

אגן ההיקוות של הקישון עשיר בכ-150 מעיינות.

רוב מעיינות הקישון תפוסים ונשאבים לצורכי שימוש ביתי וחקלאות. במסגרת פעילותה, עוסקת רשות ניקוז ונחלים קישון בשיקום מעיינות והשבת מימיהם לנחלים.