הדפס

נחל ציפורי- מקטע כביש 79- כביש הסוללים שימשית

סטטוס: מתוכנן

מקטע זה נמצא בלב שדות הסוללים ונמצא תחת השפעה אינטנסיבית של ריסוסים חקלאיים והכולל ריסוסים מעקרים.

התכנית כוללת התקה של הנחל לשולי העמק החקלאי ויצירת חיבור בין שטח הנחל הטבעי לחורש. 
רצועה רחבה יותר של הנחל וגדה הנושקת לשטח טבעי, תאפשר שיקום אקולוגי ותמתן את ההשפעות המזיקות של החקלאות האינטנסיבית על הנחל.
שביל טיילות אשר יפותח לאורך מקטע זה, יחובר למערך שבילי הטיילות בנחל, לשבילי אופניים וסינגלים ולשבילים המחברים בין הישובים לנחל.

 

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.