הדפס

שיקום הבאר בביר אל מכסור

סטטוס: מתוכנן

 

בישוב הבדואי ביר אל מכסור, קיים משאב טבע ייחודי בדמות באר.  כינוייה של הבאר  "הבאר השבורה" מתייחס להימצאותם של מי תהום גבוהים בסביבתה היוצרים  אזור לח כל השנה. מיקומה של הבאר על ערוץ נחל רימונים, יוצר מופעים של זרימה בעונה הגשומה. הבאר מכוסה במבנה בטון שנועד לשמור על מימיה המשמשים את התושבים להשקיית שדותיהם. בביר אל מכסור מתקיימת זו השנה השנייה, פעילות חינוכית אשר נסובה סביב פיתוח ושיקום הבאר. 

מטרת התהליך החינוכי היא ליצור חיבור ותחושת אחריות של קהילת ביר אל מכסור אל הבאר עצמה ואל הבאר כמייצגת ערכים של שמירת הטבע ומשאבי הטבע. בשנה הראשונה,  התקיימה הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי ובהובלת מנהל המתנ"ס. בפרויקט הדריכו סטודנטיות ממכללת אורנים הגרות בכפר והוא כלל מפגשים לימודים בנושאי איכות סביבה ומים וחשיבותם. 

בשלב הבא נערכו מפגשים של הנוער עם מתכננת סביבתית ותוצרי המפגשים עובדו לכדי תכנית רעיונית לפיתוח הבאר. 

בשנה השנייה, מתרחב התהליך החינוכי וכולל את תהליכי הלמידה בתחומי של"ח ולימודי הסביבה בביה"ס התיכון אורט בישוב.

 

הלמידה והפיתוח יתקיימו בשלושה צירים:

ציר אקולוגיה – מורה מוביל: עדל גדיר
לימודי אקולוגיה ילמדו במסגרת לימודי סביבה בביה"ס התיכון אורט.
תכנית הלימודים תכלול 4 כיתות יא' ומתוכן יבחר צוות של 35-40 תלמידים אשר יוביל את העשייה הסביבתית. צוות זה יבחר שם לקבוצה.

 

מטרות לימודי האקולוגיה:

א. הבנת חשיבות האיזון האקולוגי תוך היכרות עם מינים פולשים, בתי גידול לחים ואיכות המים 
ב. שותפות בעשייה סביבתית משמעותית הכוללת דיכוי מינים פולשים, השבת צמחים של בית גידול אחו לח ומעקב אחר בית הגידול לאורך זמן.
ג. יצירת אחריות סביבתי תוך הבנת תפקיד האדם בהפרת האיזון האקולוגי ובהשבתו. 

 

 

ציר מורשת ותפקיד הבאר בחיי הכפר- מורה מוביל: יונס גדיר
לימודי המורשת יתקיימו במסגרת שעות לימודי של"ח בביה"ס התיכון. 
בלימודים ישתתפו חמש כיתות הלומדות את נושא של"ח.
סה"כ תלמידים הלומדים את נושא המורשת: כ- 150 תלמידים.

 

מטרות לימודי מורשת:

א. יצירת תחושת זהות ומחויבות של התלמידים אל הבאר וסביבתה כחלק ממורשתם.
ב. העצמת תלמידים באמצעות חקר והובלת תהליך קהילתי.
ג. הבנת תפקיד המים והבאר במורשת הבדואית ובחיי הכפר.
ד. גיבוש וחיזוק ערכים של שמירת הטבע וערכי התרבות הבדואית כגון: כבוד לזולת, הכנסת אורחים ועוד
                     

 

ציר פיתוח הבאר- מוביל: רמלה גדיר, מנהל המתנ"ס
קבוצת נערים, במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ובהדרכת מדריך הנוער- מוסטפה גדיר, ימשיכו את התהליך אשר התחיל בשנה שעברה של גיבוש תכנית לפיתוח הבאר וחקר מבוגרים לגבי תפקיד הבאר בחיי הכפר.

 

מטרות הפעילות
א. יצירת המשכיות בפעילות הנוער והעצמת הנוער אשר העבודה עמו הניעה את הפרויקט.
ב. היכרות של הנוער עם תפקיד הבאר בחיי הכפר באמצעות הכנת וביצוע ראיונות עם זקני הכפר.
ג. יצירת שותפות ואחריות להובלת המשך תהליך התכנון והפיתוח.

 

 

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

ליד כל תל נמצא מעיין או נחל.

התיישבותיות לאורך ההיסטוריה נזקקו למים ולכן נבנו לצד מקורות מים: בדרך כלל מעיינות. בפעם הבאה שתראו תל, חפשו את המעיין שלצדו.