הדפס

שקו"ף לסביבה- יסודי חג'ג'רה

סטטוס: בביצוע

יביה"ס היסודי בחג'גרה ממוקם ליד נחל ציפורי, במקטע פגוע בשל פעילות אנושית מחד ובעל ערכי טבע מגוונים מאידך.  בשנים האחרונות נעשים מאמצים לשמר ולשקם את הנחל אשר סבל מהזרמת מזהמים לערוצו ומשאיבת מימיו ומי המעיינות המזינים אותו. מאמצי השיקום כוללים: הפסקת הזרמת מזהמים,  הקצאת מי מעיינות לנחל ושיקום פיזי של הנחל .
במקביל לפעולות המתבצעות ויתבצעו לשיקום פיזי של הנחל, פועלים מובילי הפרויקט לחיבור התושבים והתלמידים המתגוררים לאורך הנחלים אל הנחל ואל סביבתו. אנו מאמינים כי למידה ועשייה היוצרת שינוי סביבתי, יסייעו בפיתוח תחושת אחריות ומחויבות אל הסביבה הפיזית והאנושית.
בת הספר מלווה את תהליך שיקום הנחל  ולוקח חלק בתיעוד השינויים המתקיימים בנחל המשתקם מחד ובפיתוח אזור לצד הנחל אשר יאפשר למידה ונופש לצד הנחל וחיבור קהילת כעביהטבאש חג'גרה ומטיילי הנחל אל משאב הטבע היחודי.

 

במקטע אותו אימצו התלמידים, הם לקחו חלק משמעותי בשיקום אקולוגי של הנחל ובהשבת מיני צומח אופייניים לו.

לצד הנחל המשוקם, יצרו התלמידים פינת ישיבה המאפשרת למידה כיתתית בחיק הטבע ולצד הנחל.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.