הדפס

שקו"ף לסביבה- יסודי חג'ג'רה

סטטוס: בביצוע

יביה"ס היסודי בחג'גרה ממוקם ליד נחל ציפורי, במקטע פגוע בשל פעילות אנושית מחד ובעל ערכי טבע מגוונים מאידך.  בשנים האחרונות נעשים מאמצים לשמר ולשקם את הנחל אשר סבל מהזרמת מזהמים לערוצו ומשאיבת מימיו ומי המעיינות המזינים אותו. מאמצי השיקום כוללים: הפסקת הזרמת מזהמים,  הקצאת מי מעיינות לנחל ושיקום פיזי של הנחל .
במקביל לפעולות המתבצעות ויתבצעו לשיקום פיזי של הנחל, פועלים מובילי הפרויקט לחיבור התושבים והתלמידים המתגוררים לאורך הנחלים אל הנחל ואל סביבתו. אנו מאמינים כי למידה ועשייה היוצרת שינוי סביבתי, יסייעו בפיתוח תחושת אחריות ומחויבות אל הסביבה הפיזית והאנושית.
בת הספר מלווה את תהליך שיקום הנחל  ולוקח חלק בתיעוד השינויים המתקיימים בנחל המשתקם מחד ובפיתוח אזור לצד הנחל אשר יאפשר למידה ונופש לצד הנחל וחיבור קהילת כעביהטבאש חג'גרה ומטיילי הנחל אל משאב הטבע היחודי.

 

במקטע אותו אימצו התלמידים, הם לקחו חלק משמעותי בשיקום אקולוגי של הנחל ובהשבת מיני צומח אופייניים לו.

לצד הנחל המשוקם, יצרו התלמידים פינת ישיבה המאפשרת למידה כיתתית בחיק הטבע ולצד הנחל.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

בעמק יזרעאל, אשר במרכזו זורם נחל הקישון, קיים מספר רב של תלים היסטוריים.

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.