הדפס

תעלת ההגנה

סטטוס: מתוכנן

במסגרת תכנית האב למפרץ חיפה נקבע כי תעלת ההגנה תמשיך לשמש כעורק ניקוז מרכזי וחשוב בהגנה מפני הצפות על אזור מפרץ חיפה והקריות.  
התעלה מנקזת את נחל סומך וחלק מנחל שפרעם ובכך מאפשרת הורדת העומס מהגדורה. תכניות ההסדרה של הגדורה נשענות על הסדרת תעלת ההגנה.

במהלך השנים, הפיתוח העירוני המואץ באזור, וכן תוכניות פיתוח עתידיות (שחלקן תלויות בהסדרת התעלה) הפכו את תעלת ההגנה מתעלה "חקלאית" לתעלה "עירונית" שעלולה לגרום נזקי הצפה חמורים בשטחים מבונים.

עפ"י ניתוח הידרולוגי שנערך במסגרת תוכנית אב לניקוז מפרץ חיפה, כושר ההולכה של התעלה מוגבל כיום לכ- 12.0 מ"ק/שניה, בעוד שספיקת השיא בתקופת חזרה 1:50 שנה מוערכת כ- 32.0 מ"ק/שניה. 

התוכנית מסדירה את התעלה כמובל סגור שיתאים לספיקות התכן שנקבעו בתוכנית האב בהתאם  לקריטריונים שנקבעו בתמ"א 34ב'3.  
התוכנית להסדרת תעלת ההגנה אושרה במסגרת שיפוט תוכנית האב לניקוז מפרץ חיפה.

בשל לחצי פיתוח באזור, נוצר מצב שגורמים שונים מציגים תכניות להסדרת התעלה בקטעים, ללא תאום בין התוכניות וללא בקרה מספקת על טיב התוכנית.

בכוונת רשות הניקוז לרכז ולהוביל הליך תכנון סדור ויעיל שיהווה בסיס להסדרת התעלה ובהמשך לפעול לאיגום תקציבים על מנת לבצע את הסדרת התעלה.

התעלה נמצאת בתחום המוניציפאלי של קרית אתא והתכנית מקודמת בתאום עם העיריה.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

ליד כל תל נמצא מעיין או נחל.

התיישבותיות לאורך ההיסטוריה נזקקו למים ולכן נבנו לצד מקורות מים: בדרך כלל מעיינות. בפעם הבאה שתראו תל, חפשו את המעיין שלצדו.