היסטוריה אקולוגיה מים גאוגרפיה צמחיה בעלי חיים רמת קושי קשה רמת קושי בינונית רמת קושי קלה

ברוכים הבאים לחידון טריוויה

השאלון מכיל:10 שאלות בתחומים שונים בשלוש דרגות קושי.

אופן המשחק:
בכל אחת מהשאלות, בחר את התשובה הנראית לך נכונה. תוכל לקבל משוב , מיד לאחר הבחירה.
לאחר שתסיים לענות על 10 שאלות, תראה את הציום שקיבלת.
​בהצלחה!

תודה שניסית, !

תוצאתך היא: נקודות

ענית תשובות נכונות מתוך שאלות סה”כ

הקלד את שמך

בחר רמת קושי

ענית תשובה נכונה!
ענית תשובה לא נכונה!
התשובה הנכונה היא
0נקודות
0%
הדפס
  • ראשי
  • פרויקט ניקוי קרקעית הקישון

פרויקט ניקוי קרקעית הקישון

הפרויקט הלאומי לניקוי קרקעית הקישון ושיקום הנחל 

נחל הקישון, הנחל השני בגודלו מבין נחלי החוף בארץ, היה עד לפני מספר שנים הנחל המזוהם ביותר במזרח התיכון.

במשך שנים, הוזרמו אל הנחל שפכים תעשייתיים וביוב אשר פגעו פגיעה אנושה במרקם החיים האקולוגי של הנחל.

כמויות גדולות של סחף שהוסעו במהלך השנים על ידי הנחל הצטברו בקרקעית הקישון ועשויים להוביל להצפות ולנזקים קשים במפרץ חיפה. הזיהום התעשייתי הכבד שנספח לסחף  שבקרקעית הפך אותו לקרקע צמיגית ומזוהמת המחייבת טיפול מיוחד בעת פינויה.

פרויקט ניקוי קרקעית הקישון ושיקום הנחל, נותן מענה רחב למגוון הבעיות אשר אפיינו את נחל קישון במפרץ חיפה:

1. ניקוי קרקעית הקישון ושיקום אקולוגי של הנחל.

2. העמקת אפיק הקישון למניעת הצפות במפרץ חיפה.

3. טיפול ביולוגי במשקע המזוהם באתר בו הוא נחפר ללא צורך בשינוע הזיהום למקומות אחרים.

4. שיקום הנחל ופיתוח פארק לטובת הציבור.

את הפרוייקט מוביל המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מנהלת בה חברים כל הגורמים השותפים בפרוייקט: רשויות מקומיות, מפעלי התעשיה, רשות ניקוז ונחלים קישון ורשות נחל קישון, רשות המים, ארגוני הסביבה ומשרד החקלאות.

רשות ניקוז ונחלים קישון נבחרה לתכנון וביצוע הפרוייקט,

שלבי הפרוייקט

1. תכנון פרוייקט ניקוי קרקעית הקישון ובחירה בחלופה הסביבתית לטפל בזיהום במקום בו הוא נוצר.

2.גיבוש הסכמים עם המפעלים שלאורך הקישון, לקידומו המיידי של הפרויקט ולהשתתפות משמעותית של אותם מפעלים במימון הפרוייקט לפי העיקרון "המזהם משלם"

3. בדיקות מקדימות– בדיקות לאפיון הזיהום בסדימנט לכל אורך תוואי הפרוייקט,סימולציה של תהליך הטיפול הביולוגי וסקר סיכונים.

4. החלטת ממשלה לביצוע פרוייקט ניקוי קרקעית הקישון
ממשלת ישראל, אישרה בתאריך 11.7.11 את התכנית לניקוי ושיקום נחל הקישון, אותו תכננה ומבצעת רשות ניקוז ונחלים קישון.

5. הפקעת 250 דונם של שטח חקלאי לצורך ביצוע הפרוייקט ובהמשך להקמת פארק באתר הפרוייקט.

6. מכרז לחברה ישראלית להכנת שטח הפרוייקט– החברות הגישו הצעות ביולי 2012 ומתוכם נבחרה חברת "האחים רחמים".

7. ביצוע הכנת שטח הפרוייקט כולל: חפירת נפתול חדש לקישון, איטום כל שטח הפרוייקט למניעת זיהום, פיתוח תשתיות- דרכים, חשמל, מים באתר הפרוייקט.

8. מכרז בינלאומי לבחירת חברה לביצוע ניקוי קרקעית הקישון– החברות הגישו הצעות באוקטובר 2012 . במכרז זכתב חברת ENGLON הקנדית.

9. המשך הכנת האתר ע"י החברה שזכתה במכרז הבינאומי: בניית מעבדות לבדיקת איכות המים והקרקע בשטח האתר, בניית מתקנים שונים לטיפול בקרקעית, במים ובאוויר, יבוא דרג'ר-מחפר ימי לביצוע חפירת הקרקעית, בניית בריכות טיפול.

10. טקס חנוכת תחילת עבודת המחפר הימי- הדרג'ר. 7.4.2014

11. תחילת עבודות חפירת קרקעית הקישון וטיפול ביולוגי בקרקעית.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

בעמק יזרעאל, אשר במרכזו זורם נחל הקישון, קיים מספר רב של תלים היסטוריים.

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.

רשות ניקוז ונחלים קישון, רח' המגדל, יקנעם המושבה. טל: 04-9099819 פקס: 04-9597790 | אתר - EXIO מבית מיוטיקס