היסטוריה אקולוגיה מים גאוגרפיה צמחיה בעלי חיים רמת קושי קשה רמת קושי בינונית רמת קושי קלה

ברוכים הבאים לחידון טריוויה

השאלון מכיל:10 שאלות בתחומים שונים בשלוש דרגות קושי.

אופן המשחק:
בכל אחת מהשאלות, בחר את התשובה הנראית לך נכונה. תוכל לקבל משוב , מיד לאחר הבחירה.
לאחר שתסיים לענות על 10 שאלות, תראה את הציום שקיבלת.
​בהצלחה!

תודה שניסית, !

תוצאתך היא: נקודות

ענית תשובות נכונות מתוך שאלות סה”כ

הקלד את שמך

בחר רמת קושי

ענית תשובה נכונה!
ענית תשובה לא נכונה!
התשובה הנכונה היא
0נקודות
0%

ישום תפיסה אגנית

ישום תפיסה אגנית בפרוייקט ניקוי קרקעית הקישון

רשות ניקוז ונחלים קישון אחראית על ניהול הנגר  באגן היקוות של נחל קישון, תוך שמירה על  ערוצי זרימה פתוחים ומניעת הצפות באזורים רגישים ונזקים בגוף ו/או ברכוש. תפיסת שיקום נחלים ברשות ניקוז ונחלים קישון נגזרת מראיה אגנית כוללת המתייחסת אל הנחל כמסדרון אקולוגי וכתוואי בנוף, בנוסף להיותו ערוץ להובלת נגר עילי ומניעת הצפות.

הפרויקט הלאומי של ניקוי ושיקום המשקעים המזוהמים בקרקעית נחל הקישון הינו דוגמא ליישום תפיסה אגנית לשיקום נחל. ניקוי אפיק הקישון ישחרר את תושבי מפרץ חיפה והקריות מאיום נזקי הצפות ויקדם את הבראת הנחל והשבת החי והצומח לנחל ולאדם

העמקת אפיק הקישון למניעת הצפות במפרץ חיפה

כחלק מתכנית אב לניקוז מפרץ חיפה והקריות, אותה מובילה רשות ניקוז ונחלים קישון, נכללת תכנית להעמקת אפיק נחל הקישון, הגדלת החתך ההידראולי והגברת יכולת הקליטה שלו למי הגשמים.  בדיקות מקצועיות שנעשו במסגרת תכנית האב, הובילו למסקנה שהדרך הטובה ביותר למנוע הצפות באזור הרגיש לשיטפונות הינה פתיחת אפיק הנחל המרכזי המנקז את מי הגשמים, קרי נחל הקישון.

הזיהום התעשייתי אשר אפיין את שבעת הקילומטרים האחרונים של הנחל לפני מוצאו אל הים והביא בעבר לתמותה של המערכת האקולוגית נותר בקרקעית הנחל (סדימנט) גם לאחר שיפור מהותי באיכות מי הנחל . בקרקעית  נותרו מזהמים  רעילים המהווים סכנה סביבתית חמורה.

בנוסף לסכנה הסביבתית, יוצר הסדימנט הלא מטופל איום מיידי באירועי הצפות חמורים בדומה לאלו שהתרחשו במפרץ חיפה בשנים 1991-1992.

צמיגותו של הסדימנט המזוהם והלא מטופל גדלה והולכת עם השנים וכך גם האיום בהצפות ובפגיעה בחיי אדם וברכוש בעקבות חסימה של מורד אפיק הנחל וצמצום ערוץ זרימת המים החופשית.

העמקת קרקעית הקישון הוא  צו השעה במספר היבטים: ראשית, האפיק שנחסם בבוצה ובסחף לא מסוגל להעביר את ספיקות התכן הרצויות למניעת שיטפונות במפרץ חיפה ויש לנקותו. שנית, מרבית מהחומרים הנמצאים בקרקעית הינם תוצרי לוואי רעילים/תעשייתיים שהוזרמו ע"י המפעלים במשך שנים רבות. מתחם הפרויקט הינו חלק מפארק מטרופוליני חיפה המתעתד להשתרע על השטח מצומת יגור ועד  הים.

העמקת אפיק הקישון כרוכה בעבודה הנדסית רחבה ומורכבת אשר כוללת חפירה לסדימנט שבתחתית הנחל, טיפול וטיהור החומר החפור והמזוהם והשבתו לטבע לשימוש חוזר ומבלי להזיק לסביבה העילית ו/או למי התהום.

במסגרת התכנית נחפר מיאנדר (נפתול)  חדש לקישון במעלה כביש ההסתדרות . לאחר תום העבודות יתקבל מקטע נחל לדוגמא שיתחבר אל המקטע המפותח במורד, ייתן פתרון הידראולי, יטפל במפגעים החמורים וגם יהווה דוגמא איכותית לטיפול במפגע והפיכתו למקטע נחל איכותי וחי.

תפיסה אגנית ושיקום אקולוגי של הנחל

שיקום נחלים הנו מרכיב מרכזי בקידום איכות החיים של תושבי המדינה ושיפור איכות הסביבה בישראל. נחלים, אינם בגדר עורקי ניקוז בלבד, אלא בית גידול לצומח ולחי סביבם , תוואי נוף ייחודי ומרחב פתוח עליו יש לשמור למען הדורות הבאים.
הצורך בשמירה על אוצרות הטבע, הנחלים והשטחים הפתוחים נמצא בכפיפה אחת עם הצורך הגובר בפיתוח אורבני ופיתוח תשתיות ולכן נדרשת מדיניות מאוזנת ושקולה המשלבת בין צורכי הפיתוח ושמירת ערכים אקולוגיים ונופיים.

תפיסת שיקום נחלים ברשות ניקוז ונחלים קישון נגזרת מראיה אגנית כוללת המתייחסת אל הנחל כמסדרון אקולוגי וכתוואי בנוף, בנוסף להיותו ערוץ להובלת נגר עילי ומניעת הצפות.
הפרויקט הלאומי של ניקוי ושיקום המשקעים המזוהמים בקרקעית נחל הקישון הינו דוגמא ליישום תפיסה אגנית לשיקום נחל. ניקוי אפיק הקישון ישחרר את תושבי מפרץ חיפה והקריות מאיום נזקי הצפות ויקדם את הבראת הנחל והשבת החי והצומח לנחל ולאדם.

בהיבט האקולוגי, שיקום מלא של המערכת האקולוגית של הנחל יתאפשר רק לאחר פינוי הזיהום הכבד המאפיין את קרקעית הנחל.
בהיבט הנופי, נחל קישון באזור הפרויקט מאופיין כתעלה הצמודה לגדר בז"ן ללא צמחיית גדות עשירה וללא מרחב אשר יכול להוות מסדרון אקולוגי.  כיום באזור זה, אין חיבור פיזי של מרחב המפרץ אל משאב הטבע הייחודי.

תכנית לשיקום וניקוי קרקעית הקישון כוללת חפירת נפתול חדש לקישון באורך 1.5 ק"מ  וטיפול במשקעים המזוהמים בשטח הכלוא בין האפיק הקיים לבין האפיק החדש.

משקעים אלו נאספים בחפירה (dredging) משבעת הקילומטרים הסובלים מזיהום חמור ועוברים טיפול שכולל: הפרדה בין הקרקע למים, טיפול וניקוי המים והחזרתם לנחל וטיפול ביולוגי אינטנסיבי ומבוקר בקרקע המאוחסנת באפיק הישן ושיקום אתר הטיפול, עד הכללתו בפארק הקישון המתוכנן. הפרויקט צפוי להארך שנתיים ובמהלכו יוצאו ויטופלו כ- 600,000 קוב סדימנט מקרקעית הקישון.

ייחודה של התכנית בכך שהסדימנט המזוהם יטופל במקום ולא ישונע ויזהם אזורים אחרים ובעלותה הנמוכה מעלות תכניות אחרות שנדונו.
אפיק הנחל החדש והפארק המתוכנן סביבתו מתוכננים תוך התייחסות לפרמטרים הידראוליים, אקולוגיים וסביבתיים.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

parks

פארק אקולוגי על שטח של אלפי דונמים מתוכנן בלב עמק יזרעאל

אגם ברוך, נחפר בשנות החמישים על ערוץ הקישון, לצורך תפיסת מי שיטפונות להשקיה חקלאית. באגם ברוך השתמרו מיני צומח רבים שאפיינו את נוף הביצות של עמק יזרעאל  וקיימים בו שפע של מיני ציפורים, ביניהן מינים נדירים בסכנת הכחדה עולמית. באתר תוכלו לפגוש פלמינגו, עיט שמש (דורס בסכנת הכחדה חמורה עם מוטת כנפיים באורך 2.2 מטרים) ו-30 % מהאוכלוסייה העולמית של המין הנדיר ברווז משוייש. כיום משמש האתר לויסות מי שטפונות ותפיסת מים לצורכי השקיה. רשות ניקוז ונחלים קישון מקדמת הקמה של פארק אקולוגי שיכלול שיקום בתי גידול לחים, שבילי הליכה ורכיבה, נקודות תצפית, בריכות קבועות ומרכז מבקרים. כל זאת במרחק הליכה מתחנת כפר ברוך העתידית של רכבת העמק.

רשות ניקוז ונחלים קישון, רח' המגדל, יקנעם המושבה. טל: 04-9099819 פקס: 04-9597790 | אתר - EXIO מבית מיוטיקס