היסטוריה אקולוגיה מים גאוגרפיה צמחיה בעלי חיים רמת קושי קשה רמת קושי בינונית רמת קושי קלה

ברוכים הבאים לחידון טריוויה

השאלון מכיל:10 שאלות בתחומים שונים בשלוש דרגות קושי.

אופן המשחק:
בכל אחת מהשאלות, בחר את התשובה הנראית לך נכונה. תוכל לקבל משוב , מיד לאחר הבחירה.
לאחר שתסיים לענות על 10 שאלות, תראה את הציום שקיבלת.
​בהצלחה!

תודה שניסית, !

תוצאתך היא: נקודות

ענית תשובות נכונות מתוך שאלות סה”כ

הקלד את שמך

בחר רמת קושי

ענית תשובה נכונה!
ענית תשובה לא נכונה!
התשובה הנכונה היא
0נקודות
0%

תאור הפרוייקט

לאחר בחינה יסודית של כל החלופות לפתרון בעיית המשקע המזוהם במורד נחל הקישון, החליט השר להגנת הסביבה לקבל המלצת צוות משותף של רשות הניקוז ורשות הנחל לבצע את תהליך הניקוי באתר שיוקם על גדת הנחל. המתווה לעבודה לרבות ערכי היעד אושרו עי מנהלת הפרויקט הכוללת את נציגי משרדי הממשלה הרלבנטיים, העיריות והמועצות האזוריות שבסמוך לאתר, התאחדות התעשיינים ונציגי הארגונים הירוקים.

האתר אשר נבחר הוא שטח של 250 דונם אשר הפך משטח חקלאי לאתר ייחודי, שנאטם כולו ביריעות והוכשר לביצוע הפרויקט המורכב של חפירת הקרקעית וניקויה בתהליך ביולוגי קפדני.

בתום התהליך, יוחזרו המים המטוהרים לנחל ואילו הקרקע המטופלת, אשר תיערם באתר תהפוך לתשתית עליה יוקם פארק לטובת הציבור. התוואי החדש שנחפר לנחל קישון  יחובר לתוואי המקורי של הנחל ובאזור זה יהיו שני אפיקים שייצרו בינהם אי שיהפוך לפארק. האפיק החדש והרחב יצור מקטע איכותי וייחודי.

העבודה להכנת אתר הפרויקט- מכרז א'

עבודות הביצוע עם הקבלן הזוכה במכרז שלב א' – "האחים רחמים" החלו עם מסירת צו תחילת העבודה ביום 28.08.2012. עבודות הבינוי החלו מייד בתום טקס חניכת הפרויקט ביום 10.09.2012. סה"כ משך ביצוע הפרויקט כ-10 חודשים

היקף העבודות, לפי אזורי עבודה,:

נפתול הקישון:

 • ביצוע חישוף של פני הקרקע וסילוק מערכות השקיה ותשתיות ישנות
 • חפירה ביבש עד לעומק הברמה הראשונה (מעל מפלס מי תהום)
 • חפירה ברטוב עד לעומק המתוכנן
 • בניית סוללות עפר במהודק לאורך תוואי הנפתול
 • סלילת דרכים לרכבי תפעול ממצעים מהודקים במבוקר
 • הובלה והנחת בולדרים בקוטר 0.5 מ'
 • ביצוע מעבירי מים לניקוז בדופן הסוללות
 • בניית גשר רכבים מאלמנטים טרומים
 • בניית אפיק חיבור תעלת הקייזר איילין לנפתול
 • חסימה והתחברות במעלה ובמורד הקישון

אזורי אחסון

 • אזורים אלו שימשו את הקבלן כשטחי אחסון של החרסית החפורה והעודפת

לקראת סיום הפרויקט, הקבלן יפנה את החומר החפור לאתר הטמנה מאושר

 • בגמר עבודות פינוי החומר החפור, הקבל ישיב את פני הקרקע למצב ההתחלתי

אזור מפעל הטיפול בבוצה, להלן LPP:

 • ביצוע חישוף של פני הקרקע וסילוק מערכות השקיה ותשתיות ישנות
 • ביצוע חפירות עד לעומק תחתית יריעת האיטום (דיקור היריעה) כולל חפירה לבריכות הטיפול
 • יישום (פריסה והלחמה) מערכת איטום ביריעת HDPE על פני כל שטח אתר ה LPP
 • בניית סוללות בריכות הטיפול ע"י הידוק שכבות חרסית
 • התחברות לסוללת הנפתול

אזור הטיפול הביולוגי, להלן BIO PILES:

 • ביצוע חישוף של פני הקרקע וסילוק מערכות השקיה ותשתיות ישנות
 • ביצוע חפירות עד לעומק תחתית יריעת האיטום (דיקור היריעה)
 • יישום מערכת איטום ביריעת HDPE על פני כל שטח אתר ה BIO PILES
 • ביצוע תעלות הניקוז והתקנת שוחות שאיבה
 • ביצוע דרכי תפעול ממצע מהודק בשתי שכבות

אזור אחסנת החומר היבש, להלן STORAGE HILL:

 • ביצוע חישוף של פני הקרקע וסילוק מערכות השקיה ותשתיות ישנות
 • ביצוע חפירות עד לעומק תחתית יריעת האיטום (דיקור היריעה)
 • יישום מערכת איטום ביריעת HDPE על פני כל שטח אתר ה STORAGE HILL

סלילת דרכים לרכבי תפעול ממצעים מהודקים במבוקר

חפירת קרקעית הקישון וטיפול ביולוגי בסדימנט המזוהם- מכרז ב'

בחודש יוני 2012 פורסם המכרז הבינלאומי לחפירה ולניקוי קרקעית הקישון.
מכרז זה יועד לחברות בינלאומיות בעלות ניסיון מוכח בתחום טיהור נחלים זורמים.
באוקטובר 2012, הוגשו 5 הצעות אשר נבחנו מבחינה איכותית וכמותית.
קבלת ההחלטה התבססה על חוות דעת מקצועיות של צוות מומחים ישראליים ובינלאומיים של רשות ניקוז ונחלים קישון בתחומים של תכנון, שיקום קרקעות, בדיקות מעבדה, סקרי קרקע, חוזק פיננסי של חברות.
בנוסף, כלל שלב בחינת ההצעות ראיונות מקצועיים ואישיים עם כל אחת מן החברות שהגישה את המכרז.
בסיום תהליך בחינת ההצעות, הראיונות האישיים ושכלול התוצאות, נבחרה חברת EnGlobe הקנדית על ידי ועדת המכרזים של רשות ניקוז ונחלים קישון.

אופן ביצוע שלב ב' של הפרויקט

במסגרת העבודות על פי מכרז ב', תיחפר קרקעית הנחל לאורך שבעה קילומטרים ולעומק ממוצע של כ- 3 מטרים.

בשלב הראשון, המשקעים המזוהמים שעל הקרקעית (סדימנט)  ייחפרו וישאבו בצנרת אטומה למפעל הטיפול.
במסגרת הטיפול יעבור כ 350,000 דונם של הסדימנט תהליך טיפול וטיהור ביולוגי וידידותי לסביבה.   על פי התכנון, לאחר שיוודא כי הסדימנט נקי, הוא ייערם ויהווה חלק מן הגבעות שיעצבו את הפארק העתידי.

היקף העבודה כולל:

 • הקמת מתקן (מפעל) לטיפול בבוצה הנוזלית (סדימנט) של נחל הקישון
 • הקמת משטחי טיפול ביולוגי, כולל מערכות ואקום והמטרה, לטיפול בתוצר המוצק של סדימנט הקישון.
 • חפירת הסדימנט המזוהם באמצעות מחפר יניקה ימי (דרג'ר)
 • הפרדת החומר למוצקים ונוזלים וטיפול ביולוגי בכל אחד מהזרמים, כולל טיפול באוויר הנפלט בתהליך.
 • פירוק מתקן הטיפול והשבת שטחים מושכרים לקדמותם
 • בניית גבעה מעוצבת מתוצר סדימנט הקישון המטופל

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.

רשות ניקוז ונחלים קישון, רח' המגדל, יקנעם המושבה. טל: 04-9099819 פקס: 04-9597790 | אתר - EXIO מבית מיוטיקס