הדפס

שימור קרקע

רשות ניקוז ונחלים קישון אמונה על ניהול הנגר באגן הניקוז.
פרוייקטים לשימור קרקע וניהול נגר מסייעים לחלחול של נגר ועצירה של אנרגיית זרימת המים ומסייעים לשמירה על אפיקי נחלים פתוחים וזרימת מים בנחלים למשך תקופות ארוכות יותר בשנה.

בהיבט של החקלאות, הקרקע הפוריה, קרקע עידית היא משאב מרכזי לקיומה. אובדן של קרקע בשל זרימה שטפונית יוצר בעיה כפולה: הן עבור החקלאים המאבדים משאב יקר והן עבור רשות ניקוז אשר ערוצי הנחלים תחת אחריותה מתמלאים בסחף ולא מאפשרים זרימה. אובדן של קרקע בשל עיבוד לא משמר, הוא אחד הסיבות לצורך בתחזוקה שוטפת של נחלים היוצרת הפרה בתפקוד הטבעי של הנחל.

פרוייקטים לשימור קרקע, הם ארוכי טווח וכוללים שיתופי פעולה עם מגוון בעלי עניין ובינהם חקלאים, ישובים ומועצות אזוריות.

הפרויקטים כוללים שינוי שיטות עיבוד, יצירת תוואי שטח בשדות החקלאיים הכולל אלמנטים לעצירה והשהייה של נגר ואיגום היוצר חלחול איטי של מים במעלה השדה ושינוי סוג הגידולים.

כיום, מקודמות מספר תכניות לשימור קרקע בשיתוף פעולה עם ישובים, חקלאים וגופים כגון קק"ל.

האגף לשימור קרקע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מלווה מקצועית ותומך בפרוייקטים אלו.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.