הדפס

2שיקום נחלים

שיקום נחלים הנו מרכיב מרכזי בקידום איכות החיים של תושבי המדינה ושיפור איכות הסביבה בישראל. נחלים, אינם בגדר עורקי ניקוז בלבד, אלא בית גידול לצומח ולחי סביבם , תוואי נוף ייחודי ומרחב פתוח עליו יש לשמור למען הדורות הבאים. הצורך בשמירה על אוצרות הטבע, הנחלים והשטחים הפתוחים נמצא בכפיפה אחת עם הצורך הגובר בפיתוח אורבני ופיתוח תשתיות ולכן נדרשת מדיניות מאוזנת ושקולה המשלבת בין צורכי הפיתוח ושמירת ערכים אקולוגיים ונופיים.
 
ברשויות הניקוז נקלטה ומתפתחת ראיה אגנית אינטגרטיבית הנדרשת ליישום השיקום ופיתוח הנחלים.ראיה זו מאפשרת תכנון וביצוע מורכבים לרבות תאום ארגוני בין בעלי העניין השונים ובינהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גורמים פרטיים וגופים ירוקים.
 
חזון "נחל וסביבתו"- נחל קישון ונחל ציפורי
• שיקום הנחל והבטחת התנאים שיאפשרו זרימת מים שפירים בנחל במשך כל השנה
• שיקום ושימור המערכות האקולוגיות של החיי והצומח בנחל
• שימור אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים והסדרת הנגישות אליהם
• פיתוח מסלולי טבע ותשתיות תיירות באפיק הנחל וסביבתו

 

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.