הדפס

שיקום נחלים

שיקום נחלים הנו מרכיב מרכזי בקידום איכות החיים של תושבי המדינה ושיפור איכות הסביבה בישראל. נחלים, אינם בגדר עורקי ניקוז בלבד, אלא בית גידול לצומח ולחי סביבם , תוואי נוף ייחודי ומרחב פתוח עליו יש לשמור למען הדורות הבאים. הצורך בשמירה על אוצרות הטבע, הנחלים והשטחים הפתוחים נמצא בכפיפה אחת עם הצורך הגובר בפיתוח אורבני ופיתוח תשתיות ולכן נדרשת מדיניות מאוזנת ושקולה המשלבת בין צורכי הפיתוח ושמירת ערכים אקולוגיים ונופיים.

רשויות הניקוז, מובילות ראיה אגנית אינטגרטיבית הנדרשת ליישום שיקום ופיתוח הנחלים.ראיה זו מאפשרת תכנון וביצוע מורכבים הכוללים התייחסות לכלל רכיבי הסביבה הפיזית והאנושית באגן ההיקוות.
הראיה הרחבה, מאפשרות מציאת פתרונות חדשניים המשלבים בין צרכי הטבע והאדם שנחשבו בעבר למנוגדים.
​לרבות תאום ארגוני בין בעלי העניין השונים ובינהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גורמים פרטיים וגופים ירוקים.

חזון "נחל וסביבתו"- נחל קישון ונחל ציפורי

  • שיקום נחל קישון ויובליו: זרימת מים שפירים משך כל השנה, רצועת נחל רחבה ולא מופרת, שיקום ושימור המערכות האקולוגיות של החי והצומח בנחל .
  • נחל הקישון ויובליו כמוקד בילוי, תיירות וטיולים: פיתוח מסלולי טבע ותשתיות תיירות, שימור אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים במרחב הנחל והסדרת נגישות.
  • שותפות ואחריות סביבתית וקהילתית של כלל בעלי העניין באגן הנחל, כלפי הנחל ושיקומו.
בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.